Akustisk kalibrering

Kender du din mikrofons respons i de forskellige lydfelter?

En mikrofonkalibrering er bestemmelse af følsomheden af målemikrofoner med stor nøjagtighed.

Den pålidelige, sporbare, velkarakteriserede mikrofon

DFM forsker inden for akustiskkalibrering. Ud over at forske tilbydes der også følgende kalibreringsydelser:

  • Frit-felt og tryk reciprocitets kalibrering af laboratorie normale mikrofoner i bredt frekvensområde
  • Frit-felt og tryk sammenlignings kalibrering af andre typer målemikrofoner
  • Måling af akustisk impedans af kunstige ører
  • Diffus-felt kalibrering af målemikrofoner

Kalibreringsydelser

Kalibrering af mikrofoner – sporbar til dansk primærnormal

Produkt nr.

Beskrivelse

K08.001

Mikrofon, trykfølsomhed LS1, DANAK akkreditering nr. 255

K08.002

Mikrofon, trykfølsomhed LS2, DANAK akkreditering nr. 255

K08.003

Mikrofon, frit-felt følsomhed LS1, DANAK akkreditering nr. 255

K08.004

Mikrofon, frit-felt følsomhed LS2, DANAK akkreditering nr. 255

K08.005

Mikrofon, frit-felt følsomheds sammenligning, DANAK akkreditering nr. 255

Frekvensområder:

Tryk LS1:

20 Hz til 12,5 kHz

Tryk LS2:

20 Hz til 25 kHz

Frit-felt, LS1:

1 kHz til 20 kHz

Frit-felt, LS2:

2 kHz til 30 kHz

Kalibrering uden for disse frekvensområder efter aftale.

Produkt info og priser

Priser på akustisk kalibrering kan findes her