Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside

Her finder du bl.a. information om

  • InnoBooster-ordningen, hvor små og mellemstore virksomheder kan søge om optil 250.000 DKK til gennemførsel af et innovativt projekt i samarbejde med en godkendt videninstitution. Kontakt os for mere information om dette: info@dfm.dk
  • Horizon 2020 opslag

Gå direkte til www.ufm.dk

 

Bedre Innovation

På BedreInnovation.dk kan du finde mere end 110 forslag fra de ni GTS-institutter til hvilke nye teknologiske kompetencer og serviceydelser, der skal udvikles til gavn for dansk erhvervsliv.

Bedreinnovation