Certificerede ledningsevne-opløsninger

Certificerede referenceopløsninger for elektrolytisk ledningsevne med sporbarhed til DFM’s primærnormal

 

Bestilling af referencematerialer kan ske via E-mail: crm@dfm.dk eller per telefon: +45 4525 5888

DFM tilbyder referenceopløsninger for elektrolytisk ledningsevne i form af vandige opløsninger af kaliumklorid certificeret efter ISO Guide 34. DFM lagerfører sædvanligvis dekadiske værdier mellem 10 mS/m og 10 S/m med holdbarhed fra fremstilling mellem 6 måneder og 18 måneder.

Opløsningerne kan anvendes i forbindelse med kalibrering af ledningsevne-sensorer.

Certificeringen er DANAK akkrediteret (akkreditering nr. 511), og referenceopløsningerne er endvidere dækket af CIPM MRA.

Vandige referenceopløsninger baseret på andre salte eller med andre værdier end dekadiske kan fremstilles på bestilling (minimum mængde 5 L). Sådanne opløsninger kan fremstilles med ledningsevne fra 0,01 S/m til 25 S/m. For andre salte end kaliumklorid kan den øvre grænse dog være lavere, afhængig af saltets opløselighed.

Bedste måleevne: 0,1% - 0,25%.

Usikkerhed på certificerede værdier er typisk mellem bedste måleevne og 0,05 % over denne.

Produkt-nummer

Beskrivelse

Bedste måleevne

R03.001

Referenceopløsning, 0,5 liter vandig opløsning af kaliumklorid, 0,01 S/m

0,25 %

R03.002

Referenceopløsning, 0,5 liter vandig opløsning af kaliumklorid, 0,1 S/m

0,15 %

R03.003

Referenceopløsning, 0,5 liter vandig opløsning af kaliumklorid, 1,0 S/m

0,15 %

R03.004

Referenceopløsning, 0,5 liter vandig opløsning af kaliumklorid, 10 S/m

0,10 %

R03.999

Referenceopløsning, vandig opløsning fremstillet efter bestilling

Du finder information om prisen her