Kontakt (DTU Risø campus)

Termometrilaboratoriet

Frederiksborgvej 399

Bygning 201, 4000 Roskilde

E-mail: termometrilab@dfm.dk

Mogens Kirkegaard
2023 5431
moki@dfm.dk

Finn Eliasen
2023 5431
fiel@dfm.dk

Kontakt (Hørsholm)

DFM A/S

Kogle Allé 5

DK-2970 Hørsholm

Tlf: 77305800

E-mail: administration@dfm.dk

CVR/VAT#: DK29217939

Lisa C. DeLeebeeck
+45 25459036
ldl@dfm.dk

Termometri

I mere end 50 år har Termometrilaboratoriet på DTU Risø kalibreret temperaturmåleudstyr, først til forsøgsopstillinger på Risø-området og siden til medicinal- og levnedsmiddelindustrien. Per 1. marts 2018 overtager DFM A/S laboratoriet på DTU Risø. Termometrilaboratoriet har siden etableringen i 1978 været blandt de førende udbydere af akkrediterede kalibreringsydelser inden for kontakttermometri i Danmark.

Laboratoriets aktiviteter vil fortsætte uændret på Risø indtil 1. marts 2019, hvorefter aktiviteterne flyttes til DFM’s facilitet på Kogle Alle 5 i Hørsholm.

 

Ydelser

Vi kalibrerer et bredt udsnit af kundeinstrumenter og tilbyder bl.a. følgende serviceydelser:

 • Temperaturmålinger og kalibreringer fra -196°C til +1600°C
 • Kalibrering af tryk i et begrænset område
 • Kalibrering af spænding, strøm og modstand i et begrænset område
 • In situ målinger
 • IR kalibrering
 • Kunderådgivning
 • Automatisk indkaldelse af instrumenter til rekalibrering

Laboratoriet blev akkrediteret i 1978 og er godkendt af DANAK til udstedelse af certifikater på temperaturmåleudstyr. DANAK-certifikater er de eneste danske certifikater, der er accepteret i forbindelse med ISO-9000 certificeringer. Laboratoriets instrumenter er sporbare til internationale standarder.

Laboratoriets måleevne kan ses her.

Yderligere oplysninger om kalibrering af strøm, spænding og modstand kan findes på denne side.

For mere information, kontakt venligst Mogens Kirkegaard, Finn Eliasen, eller teamleder Lisa C. DeLeebeeck .

Du finder Termometrilaboratoriet som hidtil på Frederiksborgvej 399, Bygning 201, 4000 Roskilde, tel. 2023 5431.

 

Temperatur

Vi kalibrerer mange typer temperaturinstrumenter, og vi vil derfor oftest have de programmer og det interface, der er nødvendigt til f.eks. dataloggere. Laboratoriet er sporbart til SP (SP Technical Research Institute, Sweden) og NPL (National Physical Laboratory, London).

Usikkerheden i forbindelse med kalibrering afhænger dels af det instrument, der skal kalibreres, dels af selve kalibreringen. Eksempelvis har valg af temperatur og føler en stor betydning for kalibreringens resultat.

Vigtige faktorer i forbindelse med kalibrering:

 • Instrumentets kvalitet (som oftest er der sammenhæng mellem kvalitet og pris)
 • Valg af føler f.eks. termoelementer, modstandstermometre og glastermometre
 • Længden af føleren
 • Temperaturvalg

Valg af føler: Hvis instrumentet skal kalibreres ved en høj temperatur (over +300°C), skal føleren have en tilstrækkelig længde til, at den kan komme ind i f.eks. en ovn, da min. 35 cm af føleren skal kunne tåle varmen for at opnå en optimal kalibrering. Med en føler på f.eks. 10 cm., kan vi derfor ikke få en god kalibrering ved temperaturer over +300°C. Ved temperaturer mellem -150°C og -80°C, skal føleren have en min. længde på 20 cm.

Valg af temperatur: Temperaturen kan frit vælges fra -196°C til +1600°C. Usikkerheden er mindst for temperaturer mindre end +660°C, da vores måleinstrumenter i dette område er SPRT, mens vi måler med termoelementer ved temperaturer over +660°C. Samtidig udfører vi kalibreringer ved lave temperaturer i væskebade (sprit, vand, olie og salt). Dette giver en bedre stabilitet end ved måling af høje temperaturer i elovn. Nedenstående kurve viser vores bedste måleevne under forudsætning af en ”bedst mulig føler”, og er således den mindste måleusikkerhed man kan opnå hos os.

Måleområde: Du kan naturligvis frit vælge de temperaturer, du vil have kalibreret dit instrument ved. Men du får mest ud af kalibreringen, hvis du vælger de temperaturer, som du bruger dit instrument ved. Samtidig skal du ikke vælge flere temperaturer end du har behov for, da du betaler pr. antal temperaturer.

Kalibreringsterminer og automatisk indkaldelse: Hvor ofte skal instrumenter kalibreres? Det afgør du (i samråd med din tilsynsmyndighed), men normalt kan du ikke få godkendt terminer over 1 år. Hvis du ønsker, at vi minder dig om, hvornår du skal have dit instrument kalibreret, kan du tilmelde det til vores automatiske indkaldelsesordning (se herunder).

 

Indkaldelses/kørselsordning

Indkaldelsesordning: Det er muligt at tilmelde dit instrument til temperaturkalibrering ved vores automatiske indkaldelsesordning. Servicen er gratis og indkaldelsen sker ca. 3 uger før instrumenterne forfalder til kalibrering.

Kørselsordning: Instrumenter der ikke ønskes sendt med postvæsenet, kan afleveres direkte til laboratoriet. I hovedstadsområdet kan vi tilbyde at afhente dine instrumenter. Prisen pr. kørsel er p.t. kr. 350,- uanset antal instrumenter, og vi kører hver 14. dag (torsdage i ulige uger).

Ring til 2023 5431 og aftal tid for afhentning senest dagen før.

 

In situ målinger

Termometrilaboratoriet foretager akkrediterede "in situ" temperaturmålinger, specielt under krævende forhold:

 • Frysere, ned til -196°C
 • Autoklaver
 • Forbrændingsanlæg
 • Kraftværker

Lokale forhold vil ofte have stor betydning, så fastlæg dine krav, således at vi kan vurdere, om vi kan opfylde dem.