Om Metrologi

Metrologi og metrologisk kompetence er en central del af den grundlæggende tekniske infrastruktur i et videnbaseret samfund. Det anslås at omkring 6% af samfundsøkonomien anvendes på målinger - målinger der anvendes til kvalificering og optimering af produkter og processer, specifikation og afregning af varer, afgifter og skatter og til information om helbred og sikkerhed.

Samfundsbehovet for metrologi øges i takt med den generelle teknologiske udvikling og erkendelse af vigtigheden af nøjagtige målinger. Denne erkendelse ses i stigende grad også indenfor ”nye” metrologiområder som kemi og biovidenskab.

Metrologi udgør et vigtigt fundament for dansk erhvervsliv, både i forhold til afsætning af produkter og ydelser, og i forhold til udvikling af de strategiske vækstteknologier, der understøtter erhvervslivets muligheder for at udvikle nye innovative produkter og ydelser. Metrologi er endvidere vigtig for erhvervslivets produktivitetsvækst og konkurrenceevne, idet adgang til målekompetencer på et højt niveau er afgørende for implementering af pålidelige målinger fx i kvalitetskontrol. 

Metrologi i vores samfund

Metrologisk kompetence spiller en væsentlig rolle for forskning og innovation i samfundet, og er af afgørende betydning i forhold til at sikre frihandel. Den er væsentlig for specifikation af industriens produkter og spiller en vigtig rolle i forhold til at kunne opfylde myndighedsbehov og sikre forbrugerbeskyttelse. 

Metrologi support

Det er vigtigt at danske virksomheder har adgang til metrologiydelser på hurtig og fleksibel basis. Desuden skal det sikres, at virksomheder har adgang til udenlandske metrologiydelser, som Danmark ikke selv råder over. DFM arbejder aktivt for at muliggøre dette.