Kontakt

DFM A/S

Kogle Allé 5

DK-2970 Hørsholm

Tlf: 77305800

E-mail: administration@dfm.dk

CVR/VAT#: DK29217939

 

Metrologi support

Metrologi udgør et vigtigt fundament for dansk erhvervsliv, både i forhold til afsætning af produkter og ydelser, og i forhold til udvikling af de strategiske vækstteknologier, der understøtter erhvervslivets muligheder for at udvikle nye innovative produkter og ydelser. 

DFM leverer produkter og ydelser til øverste niveau i sporbarhedshierarkiet, der udnyttes af kalibreringsvirksomheder, GTS’ere og industrielle virksomheder til sikre det danske samfund sporbarhed for væsentlige målinger. 

Læs Performanceregnskabet 2015 for GTS-nettet her

DFM ser det som en af sine vigtige opgaver at støtte små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med den nødvendige metrologiske kompetence i form af relevante målinger og rådgivning. Dokumentation af produkter er afgørende for salg på det globale marked og spiller en større og større rolle som konkurrenceparameter. En høj måleteknisk kompetence er vigtig i en udviklingsproces, således at det kontinuert kan sikres at nye produkter er kompatible med eksisterende standarder.

GTS-vision for udvikling mod 2021

Teknologi spiller en nøglerolle for virksomheders evne til at udvikle nye produkter eller processer. Udfordringen er, at ny teknologi udvikler sig i et accelererende tempo, og dansk erhvervsliv står over for en markant og stigende konkurrence. 

Det er baggrunden for, at GTS-institutterne nu fremlægger en vision for sin udvikling frem mod 2021. Visionen skal sikre, at dansk erhvervsliv også i fremtiden har adgang til strategiske nøgleteknologier, faciliteter, laboratorier og menneskelige kompetencer på et højt internationalt niveau. 

”Det er et stort problem, da evnen til at anvende teknologi i produkter og processer bliver en afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. Det kalder på en særlig indsats, der bringer Danmark helt i front, når det handler om teknologisk innovation”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen ”Det er baggrunden for, at vi nu, som et bidrag til at løse de udfordringer dansk erhvervsliv og samfund står overfor, præsenterer en ambitiøs vision for GTS-institutternes udvikling frem mod 2021. Indsatsen skal sikre, at dansk erhvervsliv også fremadrettet har hurtig adgang til teknologisk service i verdensklasse, og at den bliver bredt ud til endnu flere virksomheder i hele landet”, siger Ragnar Heldt Nielsen. 

GTS-institutterne vil med udgangspunkt i tre store indsatsområder intensivere arbejdet til fordel for dansk erhvervsliv og ikke mindst de små og mellemstore virksomheder. Vi vil:

• Udbygge den teknologiske infrastruktur af testfaciliteter, laboratorier og menneskelige kompetencer. Det skal ske i et stadig tættere samarbejde med industrien samt danske og udenlandske videninstitutioner

• Styrke den direkte virksomhedskontakt med en intensiveret indsats over for de danske SMV’ere, rådgivningsydelser med styrket fokus på forretningsudvikling og fokus på vækstvirksomheder

• Udvikle de internationale aktiviteter til gavn for Danmark, så vi øger adgangen til internationale videnressourcer, styrker eksporten og øger Danmarks attraktion for udenlandske FoU investeringer. 

Du kan se visionen her

De syv GTS-institutter er Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut. 

GTS-institutterne er en del af samfundets indsats for at skabe innovation i dansk erhvervsliv og udgør et stærkt netværk af teknologisk viden og kompetencer, der flytter virksomheder frem mod konkurrencedygtige produkter og processer. Samlet set modtager GTS-institutterne årligt omkring 300 mio. kr. af Styrelsen for Forskning og Innovation til udvikling af nye teknologiske ydelser. GTS-institutterne er almennyttige virksomheder. Hvert år har GTS-institutterne op imod 20.000 danske kunder. 

GTS case

Ovenstående er et uddrag fra Performanceregnskabet 2012 for GTS-nettet