DFM's Mission

 

At udvikle og sprede måleteknisk viden på internationalt videnskabeligt niveau

af særlig betydning for danske interesser

-

 

DFM er et godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS), som yder service til laboratorier, industri og myndigheder inden for områder, som har tilknytning til metrologi og akkreditering. Denne opgave udføres ved at:

  • Udføre forskning inden for områder af den fundamentale metrologi, som har særlig betydning for det danske samfund, hvor de tilstrækkelige ressourcer kan tilvejebringes og hvor instituttets internationale gennemslagskraft styrkes
  • Give laboratorier og industri adgang til sporbare målinger og til referencematerialer, gennem etablering og opretholdelse af nationale primær- og referencenormaler. Normalerne knytter sig til DFM’s forskning
  • Samarbejde med laboratorier, industri, myndigheder med henblik på at sikre kvaliteten og den gensidige anerkendelse blandt Danmarks internationale handelspartnere af kalibrering og prøvning udført i Danmark
  • Formidle viden om metrologi til myndigheder og virksomheder blandt andet gennem undervisning og konsulentydelser